Jis Ney IMAM MEHDI a.s Ke

Hit Like! If You Like This Site
* HAZRAT JABAR BIN ABDULLAH R.A
Sey Manqool Hai Ke
” RASOOL ALLAH s.a.w.w Ney Farmaya Jis Ney IMAM MEHDI a.s Ke Zahoor Ka Inkar Kiya Us Ney RASOOL ALLAH s.a.w.w Par Nazal Shuda Tamam Cheezon Ka Inkar Kar Diya.”
Ref: WAS’AAF AL’RAGHABAIN

Related SMS

Hit Like! If You Like This Site

Add Comments

comments